Co to jest RRSO? Czy jest możliwe RRSO 0%?

Co to jest RRSO? Czy możliwe jest 0%? Jak obliczyć Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania? Czy niskie RRSO zawsze oznacza tańszy kredyt?

Często widzimy na ulotkach lub w reklamach telewizyjnych oprocentowanie nominalne w wysokości np. 7%, ale mniejszą czcionką jest podane RRSO na poziomie 14%. O co w tym chodzi?

RRSO co to jest?

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która zawiera wszystkie opłaty, jakie poniesiemy w związku z kredytem. Nie należy mylić oprocentowania nominalnego z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania, ponieważ oprocentowanie nominalne informuje o oprocentowaniu pieniędzy, które pożycza bank. Natomiast rzeczywista roczna stopa oprocentowania informuje o wszystkich kosztach kredytu/ pożyczki takich jak np. prowizje, marże, ubezpieczenie kredytu oraz inne opłaty:

co to jest RRSO

Dodatkowe koszty kredytu/ pożyczki mogą być ukrywane pod różnymi nazwami zależnie od instytucji finansowej, co utrudnia porównanie ofert. Właśnie dlatego powstała rzeczywista roczna stopa oprocentowania, która ułatwia porównanie ofert poprzez wyrażenie w procentach.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania może nasz oszukać

Niestety nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na Rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, ponieważ niska rzeczywista roczna stopa oprocentowania nie zawsze oznacza tani kredyt.
Dla przykładu porównajmy jeden kredyt w wysokości 10 tys. zł, w którym zmienił się tylko czas spłaty:


Okres kredytowania: 3 miesiące;
RRSO: 174,89%;
Łączny koszt pożyczki: 1 807 PLN.

rrso co to jest

Okres kredytowania: 12 miesięcy;
RRSO: 56,35%;
Łączny koszt kredytu: 2 634 PLN.

Najtańszy kredyt

Okres kredytowania: 24 miesiąc;
RRSO: 38,53%;
Łączny koszt kredytu: 3 797 PLN.

rzeczywista roczna stopa oprocentowania

Jak widać, nie należy opierać się jedynie na RRSO, ponieważ RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, która informuje nas, jakie jest oprocentowanie w ciągu roku. Łatwo je zmniejszyć poprzez rozłożenie kredytu na dłuższy okres. Jednak im dłuższy okres kredytowania, tym droższe koszty kredytu.

Podczas porównywania ofert kredytowych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy oferty posiadają taki sam okres kredytowania oraz harmonogram spłat.

Od czego zależy RRSO?

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania nie zależy tylko i wyłącznie od kosztów kredytu, ale również od tego, jak często płacimy raty oraz na jak długi okres pożyczamy pieniądze.

Jest kilka głównych zależności, które mają wpływ na wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

  • Im krótszy jest okres, na jaki pożyczane są pieniądze, tym większa jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania;
  • Im większa częstotliwość spłaty rat, tym większa jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania;
  • Kredyt w postaci rat malejących będzie miał wyższą rzeczywista roczną stopę oprocentowania niż kredyt z ratami stałymi.

RRSO 0% czy to możliwe?

Często Chwilówki oraz coraz częściej banki oferują kredyty/pożyczki z RRSO 0%.
Na początku może to wydawać się podejrzane, ponieważ instytucje finansowe na tym nie zarabiają, a nawet tracą przez inflację. Jednak jest kilka powodów, dlaczego instytucje finansowe oferują takie pożyczki. Po pierwsze, oferty z rzeczywistą roczną stopą oprocentowania 0% są przeznaczone tylko i wyłącznie dla nowych klientów. Ma to na celu zaciągnięcie kredytu/pożyczki przez nowego klienta co zwiększa szansę, że w przyszłości klient ten weźmie kredyt już na standardowym oprocentowaniu w tej samej firmie. Po drugie, gdy dojdzie do opóźnienia w spłacie kredytu/pożyczki kredytobiorca musi spłacić dług nie po promocyjnym RRSO 0%, a po standardowej rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania.

RRSO wzór

Do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania wykorzystywany jest dość zawiły wzór:

RRSO wzór

X – rzeczywista roczna stopa oprocentowania;
m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu;
k – numer kolejny wypłaty, czyli 1 ≤ k ≤ m;
Ck – kwota wypłaty k;
tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, czyli t1 = 0;
m’ – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat;
l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat;
Dl – kwota spłaty lub wnoszonych opłat;
Sl – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.

Na szczęście większość firm udzielających pożyczki lub kredyty udostępnia kalkulatory, które wyliczą wszystkie koszty. Ponadto wyliczą ostateczną rzeczywistą roczną stopę oprocentowania.

5/5 - (4 votes)