Czym jest ekonomia? - Ekonomia - Czym jest ekonomia? - Prosty Zysk

Czym jest ekonomia?

Czym jest ekonomia

Czym jest ekonomia?

Ekonomia bada, w jaki sposób ludzie oraz podmioty gospodarcze podejmują decyzję co do wykorzystania ograniczonych zasobów, które posiadają w celu zaspokojenia swoich potrzeb.

Najprościej mówiąc ekonomia, jest nauką o gospodarowaniu, czyli nauką zajmującą się problemem wyboru.

Paradoksem ekonomii jest to, że nie jest nauką ścisłą, a posługuje się aparatem matematycznym.

„Ekonomista to człowiek mówiący rzeczy oczywiste w niezrozumiały sposób”

Alfred A. Knopf

Czym jest ekonomia- definicje:

 • Ekonomia jest nauką o gospodarowaniu,
 • Ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych, które mają na celu zaspokojenie ludzkich potrzeb.
  Procesy gospodarcze to np. procesy:
  • Produkcyjne,
  • Podziału,
  • Wymiany,
  • Konsumpcji.
 • Ekonomia zajmuje się problemem wyboru. Odpowiada na pytania, jak mając ograniczone zasoby zaspokoić ludzkie nieograniczone potrzeby.
 • Ekonomia jest nauką pomagającą w podjęciu optymalnej decyzji.

Podstawowe pytania w ekonomii:

 • Co?
  Jakie dobro wprowadzimy na rynek i w jakiej ilości?
 • Jak?
  Jakie wykorzystamy do tego technologie oraz materiały?
 • Dla kogo?
  Kto będzie naszą grupą odbiorców?

Ekonomia podział:

 • Mikroekonomia i Makroekonomia;
 • Ekonomia Normatywna oraz Ekonomia Pozytywna.

Co to jest ekonomia? Historia

Ksenofont „Pierwszy Ekonomista”

Pierwsze pismo o ekonomii powstało w starożytnej Grecji, stworzył je Ksenofont około 355 p.n.e. Tytuł jego dzieła „Ekonomikos” powstał z połączenia dwóch słów „oiko”- dom oraz „nomos”- prawo. Natomiast opisane zasady dotyczyły tylko sposobu zarządzania zasobami w gospodarstwie domowym.

Ekonomia, jaką znamy teraz ostatecznie powstała w XVIII i XIX wieku, a za jej powstanie odpowiada Adam Smith.

Adam Smith „Ojciec Ekonomii”

Cała teoria ekonomii, jaką znamy dziś, zaczęła się od filozofa Adama Smitha, który zaczął spisywać swoje teorie ekonomiczne w XVIII/ XIX wieku.

Szkocki filozof, który jest uważany za ojca współczesnej ekonomii przez swoje dzieło wydane w 1776 roku „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” jednakże często nazwa skracana jest do „Bogactwo Narodów„.

„Bogactwo Narodów” jest uważane za pierwszą próbę naukowej analizy zjawisk ekonomicznych.

Ponadto Adam Smith stworzył termin „Niewidzialna ręka rynku„, który jest metaforą uczestników rynku, którzy jako jednostka, chcąc zwiększyć swój prywatny dochód, przyczyniają się do tego by, dochód społeczny był jak najwyższy.

Czym jest ekonomia? Adam Smith

[Każdy] myśli tylko o swym własnym zarobku, a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym nie bierze udziału, nie zawsze na tym źle wychodzi. Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć, aby wiele dobrego zdziałali ludzie, którzy udawali, iż handlują dla dobra społecznego.

— Adam Smith, Bogactwo narodów (rozdział II, księga IV)

Źródła:
https://www.youtube.com/watch?v=oi_otmp_JJ8&list=PLUchO7GuOkaD0SIpjdpc9HD9s5slnwVVx
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Ksenofont;3928362.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *