Czym jest ekonomia? - Ekonomia - Czym jest ekonomia? - Prosty Zysk

Czym jest ekonomia?

Czym jest ekonomia

Czym jest ekonomia?

Ekonomia bada, w jaki sposób ludzie oraz podmioty gospodarcze podejmują decyzję co do wykorzystania ograniczonych zasobów, które posiadają w celu zaspokojenia swoich potrzeb.

Najprościej mówiąc ekonomia, jest nauką o gospodarowaniu, czyli nauką zajmującą się problemem wyboru.

Podmioty funkcjonujące na rynku:

Gospodarstwo domowe.
Gospodarstwo rolne.
Przedsiębiorstwa.
Spółki.
Banki/ Parabanki.
Giełda.

Co to jest ekonomia?- Historia

Pierwsze pismo o ekonomii powstało w starożytnej Grecji, stworzył je Ksenofont około 355 p.n.e. Tytuł jego dzieła “Ekonomikos” powstał z połączenia dwóch słów “oiko”- dom oraz “nomos”- prawo. Natomiast opisane zasady dotyczyły tylko sposobu zarządzania zasobami w gospodarstwie domowym.

Ekonomia, jaką znamy teraz ostatecznie powstała w XVIII i XIX wieku, a za jej powstanie odpowiada Adam Smith.

Adam Smith

Szkocki filozof, który jest uważany za ojca współczesnej ekonomii przez swoje dzieło wydane w 1776 roku “Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” jednakże często nazwa skracana jest do “Bogactwo Narodów“.

“Bogactwo Narodów” jest uważane za pierwszą próbę naukowej analizy zjawisk ekonomicznych.

Ponadto Adam Smith stworzył termin “Niewidzialna ręka rynku“, który jest metaforą uczestników rynku, którzy jako jednostka, chcąc zwiększyć swój prywatny dochód, przyczyniają się do tego by, dochód społeczny był jak najwyższy.

Czym jest ekonomia? Adam Smith

[Każdy] myśli tylko o swym własnym zarobku, a jednak w tym, jak i w wielu innych przypadkach, jakaś niewidzialna ręka kieruje nim tak, aby zdążał do celu, którego wcale nie zamierzał osiągnąć. Społeczeństwo zaś, które wcale w tym nie bierze udziału, nie zawsze na tym źle wychodzi. Mając na celu swój własny interes, człowiek często popiera interesy społeczeństwa skuteczniej niż wtedy, gdy zamierza służyć im rzeczywiście. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć, aby wiele dobrego zdziałali ludzie, którzy udawali, iż handlują dla dobra społecznego.

— Adam Smith, Bogactwo narodów (rozdział II, księga IV)

Czym jest problem wyboru? Co to jest Ekonomia?

Posiadając ograniczone zasoby, próbujemy zaspokoić swoje potrzeby, które są nieograniczone, dlatego powstała ekonomia.

Przykładowo, gdy zarabiamy 2 tysiące złotych, chcemy zarabiać 3 tysiące złotych, następnie wydaje nam się, że gdy będziemy zarabiać 5 tys. złotych, to nie będziemy potrzebować już wyższych zarobków.

UWAGA Spojler! Gdy osiągniemy dochody na poziomie 5 tysięcy złotych dalej, będziemy chcieli zarabiać większe pieniądz, ponieważ będziemy mieli większe wydatki takie jak np. większy dom, auto które więcej pali, droższe ubrania itp. nazywa się to inflacją poziomu życia.

Nasze nieograniczone potrzeby napotykają na swojej drodze problem w postaci ograniczonych zasobów takich jak czas, woda, energia, powierzchnia co zmusza nas do racjonalnego zachowania, ponieważ wszystko ma swój koszt alternatywny.

Ekonomia jest nauką pomagającą w podjęciu optymalnej decyzji.

Paradoksem ekonomii jest to, że nie jest nauką ścisłą, a posługuje się aparatem matematycznym.

“Ekonomista to człowiek mówiący rzeczy oczywiste w niezrozumiały sposób”

Alfred A. Knopf

Potrzeby oraz zasoby

Potrzeby

Odczucia konieczności posiadania lub użytkowania określonych dóbr.

Zasoby

Obejmują wszystko to co jest wymagane i wykorzystywane przy produkcji dóbr i usług służących do zaspokajania potrzeb.

Wyróżniamy zasoby:

 • Naturalne(ziemia).
 • Ludzkie(praca).
 • Rzeczowe:
  • Kapitał rzeczowy.
  • Kapitał finansowy.
 • przedsiębiorczość.
 • informacja.

Kiedy zasoby wykorzystywane są do cyklu produkcyjnego nazywamy je czynnikami wytwórczymi lub czynnikami produkcji.

Podstawowe pytania w ekonomii:

 • Co?
  Jakie dobro wprowadzimy na rynek i w jakiej ilości?
 • Jak?
  Jakie wykorzystamy do tego technologie oraz materiały?
 • Dla kogo?
  Kto będzie naszą grupą odbiorców?

Ekonomia podział:

 • Mikroekonomia i Makroekonomia;
 • Ekonomia Normatywna oraz Ekonomia Pozytywna.

Źródła:
https://www.youtube.com/watch?v=oi_otmp_JJ8&list=PLUchO7GuOkaD0SIpjdpc9HD9s5slnwVVx
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Ksenofont;3928362.html

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Polecane artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *