Czym jest zachowanie racjonalne w ekonomii? - Ekonomia - Prosty Zysk

Czym jest zachowanie racjonalne w ekonomii?

czym jest zachowanie racjonalne w ekonomii

Co to jest zachowanie racjonalne w ekonomii? Aspekty zachowania racjonalnego, maksymalne efekty i minimalne nakłady przykłady.

Zachowanie racjonalne – w ekonomii zakłada się, że każdy podmiot na rynku zachowuje się racjonalnie, więc podejmuje racjonalne decyzje. Stara się jak najmniejszym kosztem uzyskać jak największą satysfakcję z nabytych dóbr, czyli stara się dokonywać jak najbardziej optymalnych wyborów.

Czym jest zachowanie racjonalne w ekonomii?

Odpowiedź na pytanie czym jest zachowanie racjonalne w ekonomii, wcale nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Dlatego zachowanie racjonalne najlepiej będzie wytłumaczyć na przykładzie:

Rodzice, zamiast zadbać o to, by ich dzieci nie były głodne, kupują dla siebie najnowsze telefony.

Czy takie zachowanie jest racjonalne? Tak, ponieważ rodzice z przykładu potrzebują szybkiego połączenia z internetem, przez co z ich perspektywy jest to zachowanie racjonalne.

W takim razie czym jest zachowanie racjonalne?

Zachowanie racjonalne to takie zachowanie, podczas którego jednostka działa zgodnie z własnym interesem i nie wyrządza sobie krzywdy.

Czym jest ekonomia? Adam Smith

„Nie od przychylności rzeźnika, piwowara czy piekarza oczekujemy naszego obiadu, lecz od ich dbałości o własny interes. Zwracamy się nie do ich humanitarności, lecz do egoizmu i nie mówimy im o naszych własnych potrzebach, lecz o ich korzyściach”.

Adam Smith

Aspekty zasady gospodarności, czyli zachowania racjonalnego

Aspekty zasady gospodarności wskazują dwie drogi do osiągnięcia optymalnego wyboru:

 • Maksymalnego Efektu – Maksymalizacja efektów z posiadanych środków:
  Zasada największego efektu (np. maksymalizacja zysku).
  Zgodnie z zasadą maksymalnego efektu musimy policzyć stosunek efektów do nakładów i wybrać stosunek najwyższy:
  \frac{E}{N}→max
 • Minimalnego Nakładu – Minimalizacja nakładów dla osiągnięcia założonego celu:
  Zasada najmniejszego nakładu (np. osiągnięcie danego poziomu produkcji przy możliwie najniższych kosztach).
  Zgodnie z zasadą minimalnego nakładu liczymy stosunek nakładów do efektów i wybieramy stosunek najniższy:
  \frac{N}{E}→min

Należy pamiętać, że nie ma możliwości jednocześnie maksymalizować zysku przy jak najniższych kosztach. Dlatego musimy wybrać między maksymalizacją efektów a produkcją po najniższych kosztach.

Jak obliczyć maksymalny efekt i minimalny nakład- Zachowanie racjonalne w przykładach

Jak już wiemy, zachowanie racjonalne polega na uzyskaniu (dążeniu do uzyskania) jak największej satysfakcji. Aby wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z maksymalnym efektem oraz minimalnym nakładem rozpiszemy to na przykładzie:

Maksymalny efekt i minimalny nakład- przykład:

Rozpisano trzy warianty produkcji butelek, na podstawie tabeli odpowiedz na pytania:

Wariant Efekt
(szt./dzień)
Nakład
(zł/dzień)
I400250
II420270
III450400

Nowe oznaczenia:

E– Efekt;
N– Nakład.

a) Wybierz wariant o najwyższej efektywności ekonomicznej:

Aby znaleźć wariant o maksymalnej efektywności, musimy podzielić Efekty przez Nakłady:

Wariant\frac{E}{N}
I\frac{400}{250}=1,6
II\frac{420}{270}=1,55
III\frac{450}{400}=1,12

Wariant o najwyższej efektywności to wariant I, ponieważ im wyższy wynik, tym większy efekt.

b) Następnie wybierz wariant o minimalnym nakładzie:

Aby wyznaczyć minimalny nakład, mnożymy Nakład przez Efekt:

Wariant \frac{N}{E}
I \frac{250}{400}=0,62
II \frac{270}{420}=0,64
III \frac{400}{450}=0,88

Wariant o najmniejszym nakładzie to również wariant I. Im niższy wynik, tym mniejszy nakład.

c) Określ minimalny nakład, jaki trzeba ponieść, aby osiągnąć produkcję na poziomie 400 butelek:

 • E = 400 butelek.

Aby obliczyć minimalny nakład, korzystamy z zasady minimalnego nakładu:

ENMIN400 · 0,62 = 248 zł/ dzień

 • Efekt.
 • Minimalny Nakład.
 • Efekt, jaki chcemy osiągnąć.
 • Wynik wariantu I z tabelki \frac{N}{E} z podpunktu b).
 • Nakład, jaki musimy ponieść.

Odp. Minimalny nakład pozwalający zaoferować na rynku 400 sztuk butelek wynosi 248 zł/dzień.

d) Określ maksymalny poziom produkcji, jaki można osiągnąć przy nakładach równych 450 zł:

 • Nakład = 450 zł.

W przeciwieństwie do podpunktu c) skorzystamy z zasady maksymalnego efektu:

NEMAX450 · 1,6 = 720 szt./dzień.

 • Nakład.
 • Maksymalny efekt.
 • Nakład, jaki mamy do dyspozycji.
 • Wynik z tabeli \frac{E}{N}, z podpunktu a) który był najwyższy.
 • Maksymalny Efekt, jaki uzyskamy.

Odp. Maksymalny poziom produkcji, jaki możemy uzyskać przy nakładach równych 450 zł, wynosi 720 szt./dzień.

e) Na koniec oszacuj zysk przedsiębiorstwa z wyprodukowanych butelek, jeżeli wynegocjowano cenę na poziomie 2 zł za butelkę:

Aby obliczyć zysk przedsiębiorstwa, opieramy się na danych z podpunktu c).

 • E = 400 butelek.
 • N = 248 zł/dzień

Produkujemy 400 butelek i każdą sprzedajemy po 2 zł, czyli:
400 butelek · 2 zł = 800 .

Następnie zysk 800 zł odejmujemy od nakładu 248 zł:
800 zł – 248 zł = 552 zł.

Odp. Zysk przedsiębiorstwa po sprzedaży 400 butelek po 2 zł wyniesie 552 zł.

Oczywiście nie jest to zysk ekonomiczny, ponieważ jedyny poniesiony koszt, jaki uwzględniliśmy to nakład w wysokości 248 zł. Do obliczenia zysku ekonomicznego brakuje reszty poniesionych kosztów takich jak np. podatki.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *