Ekonomia - Prosty Zysk

Ekonomia

Podział ekonomii

Podział Ekonomii

Podział Ekonomii: Mikroekonomia i Makroekonomia oraz Ekonomia Normatywna i Ekonomia Pozytywna. Podział Ekonomii na Mikroekonomię i Makroekonomię Ekonomie dzielimy na dwa działy, dokładniejsze publikacje wymieniają też trzeci dział, jakim jest Mezoekonomia. Mikroekonomia – Podział Ekonomii Jest nauką badającą zachowania poszczególnych podmiotów tworzących gospodarkę, czyli gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo, sektory gospodarcze, poszczególne rynki towarowe, poszczególne rynki usług, …

Podział Ekonomii Czytaj Dalej »

Czym jest ekonomia

Czym jest ekonomia?

Czym jest ekonomia? Ekonomia bada, w jaki sposób ludzie oraz podmioty gospodarcze podejmują decyzję co do wykorzystania ograniczonych zasobów, które posiadają w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Najprościej mówiąc ekonomia, jest nauką o gospodarowaniu, czyli nauką zajmującą się problemem wyboru. Co to jest ekonomia?- Historia Pierwsze pismo o ekonomii powstało w starożytnej Grecji, stworzył je Ksenofont …

Czym jest ekonomia? Czytaj Dalej »