1. Home
 2. Ekonomia
 3. Krzywa możliwości produkcyjnych

Krzywa możliwości produkcyjnych

krzywa możliwości produkcyjnych

Krzywa możliwości produkcyjnych, krzywa Transformacji, KMP

Krzywa możliwości produkcyjnych nazywana jest również krzywą transformacji, jednakże najczęściej pisana jest skrótowo KMP.

KMP pokazuje w uproszczony sposób podejmowanie decyzji produkcyjnych. Uproszczony, ponieważ zawsze bierzemy pod uwagę produkcję dwóch dóbr oraz zawsze zakładamy, że wykorzystujemy zasoby w pełni– nie zostają żadne wolne (niewykorzystane) zasoby. Zasoby wykorzystujemy w jak najlepszy sposób w ramach naszych możliwości, czyli wykorzystujemy je efektywnie. Ponadto krzywa transformacji pozwala na graficzne przedstawienie kosztu alternatywnego.

Krzywa możliwości produkcyjnych definicja

Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia alternatywne kombinacje dwóch dóbr, które można wytworzyć w przedsiębiorstwie (w mikroekonomii) lub gospodarce (w makroekonomii) przy pełnym i efektywnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego.

To czy będziemy przedstawiać kombinacje dóbr w przedsiębiorstwie, czy gospodarce, zależy od podziału ekonomii na mikroekonomię i makroekonomię.

Krzywa transformacji zapis graficzny

Zgodnie z zasadą KMP ogranicza się ona do produkcji dwóch dóbr, dlatego zawsze będziemy mieli dwie osie układu współrzędnych:

krzywa możliwości produkcyjnych definicja
Wariant ProdukcyjnyIlość dobra AIlość dobra B
I0100
II5080
III7050
IV800

Przy pomocy KMP możemy przedstawić koszt alternatywny. Jeżeli produkujemy dobro B, to robimy to kosztem dobra A i na odwrót.

Słownie rozpisane warianty KMP:

 • I- Kosztem produkcji dobro B w ilości 100 sztuk jest dobro A w ilości 80 sztuk.
 • II- Kosztem zwiększenia produkcji dobra A o 50 sztuk jest koszt produkcji dobra B w ilości 20.
 • III- Kosztem zwiększenia produkcji dobra A o 20 sztuk jest zmniejszenie produkcji dobro B o 30 sztuk.
 • IV- Kosztem zwiększenia produkcji dobra A o 10 sztuk jest zmniejszenie produkcji dobra B o 50 sztuk.

Podsumowując, coś kosztem czegoś

Nowy symbol:
Q- Ilość

Krzywa Możliwości Produkcyjnych charakterystyka

 • Wygięta w łuk;
 • Wklęsła względem początku układu współrzędnych, czyli punktu 0,0;
 • Krzywa o nachyleniu ujemnym, czyli krzywa malejąca;
 • Gdy QA↑- rośnie to QB↓- maleje i odwrotnie- z tego wynika malejący kierunek krzywej możliwości produkcyjnych.

W zadaniach zakładamy, że KMP jest linią prostą, czyli funkcją liniową, ale malejącą. Ma to na celu uproszczenie zadań oraz umożliwić napisanie równania krzywej.

Interpretacja krzywej transformacji

kmp

1- Kombinacje osiągalne, ale nieefektywne- niepełne wykorzystanie możliwości produkcyjnych.
2- Rozwiązanie optymalne, a więc pełne wykorzystanie możliwości produkcyjnych.
3- Rozwiązanie nieosiągalne/nierealne, czyli brak możliwości produkcyjnych.

Krzywa Możliwości Produkcyjnych przesunięcia

Zmiany położenia całej krzywej:

krzywa możliwości produkcyjnych przesunięcia
 • Możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa XYZ.
 • Wzrost możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa na skutek pozyskania zasobów.
 • Spadek możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa na skutek odpływu zasobów.

Zmiany położenia w jednej gałęzi:

krzywa transformacji przesunięcia
 • Początkowa krzywa możliwości produkcyjnych;
 • Wzrost możliwości produkcyjnych w gałęzi B;
 • Spadek możliwości produkcyjnej w gałęzi A.

Co sprawia wzrost możliwości produkcyjnych?

 • Zatrudnienie większej ilości pracowników (zasób ludzki);
 • Zmniejszenie kosztów produkcji (tańsze surowce, materiały);
 • zwiększenie ilości maszyn produkcyjnych;
 • Nowsze technologie wykorzystywane do produkcji;
 • Wspólnik wnoszący swój kapitał.

Podsumowując, wzrost zasobów sprawia wzrost możliwości produkcyjnych.

Co sprawia spadek możliwości produkcyjnych?

 • Pracownicy odeszli z pracy;
 • Wspólnik odszedł, zabierając swój kapitał;
 • Ludzie w wieku produkcyjnym wyjeżdżają z kraju;
 • Zdrożały surowce i materiały;
 • Podniesiono oprocentowanie kredytów inwestycyjnych.

Sposób prezentacji zjawisk ekonomicznych

Zależności między zmiennymi mogą mieć charakter:

 • Liniowy – wykres jest linią prostą:
  liniowa krzywa możliwości produkcyjnych
  • Dodatni/Rosnąca wzrost zmiennej X powoduje wzrost zmiennej Y.
   Dodatnia zależność między X i Y, przesuwając się w prawo, rośnie ilość dobra Y oraz X.
   kmp przesunięcie
  • Ujemny/Malejąca – wzrost zmiennej X powoduje spadek zmiennej Y.
   Jeżeli poruszamy się z punktu A do punktu B, to zmienna Y maleje (ilość dobra zmalała), ale zwiększyła się ilość dobra X. Między X i Y występuje zależność odwrotna- gdy jedna maleje, to druga rośnie.
   krzywa możliwości produkcyjnych koszt alternatywny
 • Nieliniowy– wykres jest krzywą:
  krzywa możliwości produkcyjnych mikroekonomia
  • Maksimum:
   krzywa transformacji maksimum
  • Minimum:
   krzywa transformacji minimum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.