Podstawowy problem ekonomii: Potrzeby oraz zasoby - Ekonomia

Podstawowy problem ekonomii: Potrzeby oraz zasoby

nieograniczone potrzeby ograniczone zasoby ekonomia

Jaki jest podstawowy problem ekonomii? Czym jest problem wyboru? Nieograniczone potrzeby i ograniczone zasoby, Problem rzadkości w ekonomii.

Ekonomia powstała, aby rozwiązywać problem, który istnieje z nami od zawsze, czyli jak zaspokoić nasze potrzeby w sytuacji, gdy mamy ograniczone zasoby.

Podstawowy problem ekonomii- Czym jest problem wyboru?

Posiadając ograniczone zasoby, próbujemy zaspokoić swoje potrzeby, które są nieograniczone.

Nasze nieograniczone potrzeby napotykają na swojej drodze problem w postaci ograniczonych zasobów, takich jak czas, woda, energia, czy powierzchnia, które zmuszają nas do racjonalnego zachowania. Z kolei ono wymusza na nas podejmowanie decyzji, z których każda niesie za sobą koszt alternatywny.

Przykładowo, w sytuacji, gdy wypłata wynosi 2 tysiące złotych, szybko stwierdzimy, że ta kwota jest zbyt mała i chcemy zarabiać 3 tysiące złotych. Gdy osiągniemy kwotę zarobków na poziomie 3 tysięcy złotych, to z czasem stwierdzimy, że jest to kwota zbyt mała, przez co myślimy o zarobkach na poziomie 5 tysięcy złotych miesięcznie. Jednakże, gdy osiągniemy dochody na poziomie 5 tysięcy złotych dalej, będziemy chcieli zarabiać większe kwoty, ponieważ będziemy mieli większe wydatki takie jak np. większy dom, auto które więcej pali, droższe ubrania itp.

Oczywiście w tym przykładzie nie bierzemy pod uwagę rosnącej inflacji w Polsce, a wciąż rosnące ludzkie potrzeby.

Podstawowy problem ekonomii- problem rzadkości w ekonomii

Dodatkowo do ograniczonych zasobów dochodzą ograniczone zdolności produkcyjne, pomimo których chcemy zaspokoić swoje potrzeby.
Schemat podstawowego problemu ekonomii:

Problem rzadkości w ekonomii

Rzadkość = ograniczoność.

Rzadkość to sytuacja, w której występuje różnica między chęcią posiadania jakiegoś dobra a ilością tego dobra w obiegu.

W ekonomii klasycznej stosowano podział między dobrami wolnymi takimi jak woda lub powietrze oraz dobrami rzadkimi. Jednakże w ekonomii współczesnej wszystkie dobra są uważane za dobra rzadkie.

Nieograniczone potrzeby w ekonomii

Pierwszą kwestią w podstawowym problemie ekonomii są nieograniczone potrzeby, czyli odczucie konieczności posiadania lub użytkowania określonych dóbr.

Najpopularniejszą kwalifikacją ludzkich potrzeb jest piramida Abrahama Maslowa:

Ograniczone zasoby w ekonomii

Zasoby obejmują wszystko, to co jest wymagane i wykorzystywane przy produkcji dóbr i usług służących do zaspokajania potrzeb.

Wyróżniamy zasoby:

  • Naturalne (ziemia) – wszelkie surowce, złoża.
  • Ludzkie (praca) – umiejętności ludzi ich kwalifikacje
  • Rzeczowe:
    • Kapitał rzeczowy- nieruchomości.
    • Kapitał finansowy- środki pieniężne.
  • Przedsiębiorczość- cechy umiejętności;
  • Informacja.

Zasoby nieuznawane w ekonomii klasycznej, jednakże uwzględniane w ekonomii współczesnej.

Kiedy zasoby wykorzystywane są do cyklu produkcyjnego, nazywamy je czynnikami wytwórczymi lub czynnikami produkcji.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *