1. Home
 2. Ekonomia
 3. Podział Ekonomii

Podział Ekonomii

Podział ekonomii

Podział Ekonomii: Mikroekonomia i Makroekonomia oraz Ekonomia Normatywna i Ekonomia Pozytywna.

Podział Ekonomii na Mikroekonomię i Makroekonomię

Ekonomie dzielimy na dwa działy, dokładniejsze publikacje wymieniają też trzeci dział, jakim jest Mezoekonomia.

Mikroekonomia – Podział Ekonomii

Jest nauką badającą zachowania poszczególnych podmiotów tworzących gospodarkę, czyli gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo, sektory gospodarcze, poszczególne rynki towarowe, poszczególne rynki usług, rynki czynników produkcji.

Analizuje jak pojedyncze podmioty dysponują/alokują swoje dobra rzadkie.
Bada zachowanie wielkości popytu i podaży od czynników cenowych i poza cenowych.

Mikroekonomia przykłady:

 • Zmieniła się cena cebuli.
 • Badanie bezrobocia wśród pracowników Uniwersytetu Warszawskiego.

Makroekonomia – Podział Ekonomii

Jest nauką analizującą zjawiska i procesy w całej gospodarce.

Zajmuje się gospodarką jako całością wskutek działania podmiotów, czyli wielkość produkcji globalnej, wielkość popytu globalnego, jaki jest poziom dochodu narodowego, stopy bezrobocia, inflacja.

Makroekonomia przykłady:

 • Poziom cen w Polsce wzrósł.
 • Spadła wartość pieniądza w Polsce.

Mezoekonomia – Podział Ekonomii

Nauka badająca gospodarkę regionu – O tym dziale ekonomii wspominam bardziej jako ciekawostkę, ponieważ jest rzadko używana oraz często pomijana w publikacjach.

Mezoekonomia przykłady:

 • Badanie gospodarek nadmorskich.

Czym jest ekonomia?

Podział Ekonomii na Ekonomię Normatywną i Ekonomię Pozytywną

Ekonomia Normatywna (wartościująca):

Opiera się na subiektywnych (własnych) ocenach zjawisk.

Ekonomia Normatywna odpowiada na pytania:

 • Jak powinno być?
 • Co byłoby, gdyby?
 • Jak mogłoby być lepiej?

Ekonomia normatywna przykłady:

 • Cena bananów na Poznańskim rynku jest za wysoka.
 • Rząd powinien prowadzić politykę mającą na celu obniżenie stopy bezrobocia.
 • Dochody nauczycieli powinny być wyższe.
 • Podział bogactwa na świecie jest niesprawiedliwy.

Ekonomia Pozytywna (opisowa):

Opiera się na obiektywnym naukowym objaśnianiu zasad funkcjonowania gospodarki.

Ekonomia Pozytywna odpowiada na pytania:

 • Jak jest?
 • Jaki jest stan rzeczy?

Ekonomia pozytywna przykłady:

 • Wzrost cen bananów, przy innych czynnikach bez zmian spowoduje spadek ilości nabywanych bananów.
 • Podniesienie opodatkowania wyrobów alkoholowych będzie zniechęcać społeczeństwo do spożycia alkoholu.

Ekonomia pozytywna, a ekonomia normatywna, jaka jest różnica?

Gdy weźmiemy wskaźnik bezrobocia za maj, to ekonomista opierający się na ekonomii pozytywnej poda wskaźnik bezrobocia z maja i ewentualnie może podać przyczyny takiego stanu, ponieważ są to fakty, a ekonomista opierający się na ekonomii normatywnej zacznie się zastanawiać, jaki będzie poziom bezrobocia w przyszłym miesiącu (w naszym przykładzie w czerwcu) i czym może być to spowodowane.


Źródła:

One thought on “Podział Ekonomii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.