Polityka Prywatno┼Ťci ­čöÉ

Obowi─ůzuje od 24 maja 2018 roku

Niniejsza polityka prywatno┼Ťci zawiera okre┼Ťlenie przyj─Ötych przez:

Serwis www.prostyzysk.pl.
Zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od u┼╝ytkownik├│w serwisu www.prostyzysk.pl (dalej: ÔÇ×Serwis”).
Dokument Polityka Prywatno┼Ťci jest wyrazem dba┼éo┼Ťci o prawa os├│b odwiedzaj─ůcych Serwis znajduj─ůcy si─Ö w domenach oraz korzystaj─ůcych z us┼éug oferowanych za jego po┼Ťrednictwem.

Jest ona r├│wnie┼╝ spe┼énieniem obowi─ůzku informacyjnego wnikaj─ůcego z:

Art. 13 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Dane osobowe

1. Dane osobowe – zgodnie z dyspozycj─ů art.4 pkt.l) RODO oznaczaj─ů informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (ÔÇ×osobie, kt├│rej dane dotycz─ů”). Mo┼╝liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt├│r─ů mo┼╝na bezpo┼Ťrednio lub po┼Ťrednio zidentyfikowa─ç, w szczeg├│lno┼Ťci na podstawie identyfikatora takiego jak imi─Ö i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden b─ůd┼║ kilka szczeg├│lnych czynnik├│w okre┼Ťlaj─ůcych fizyczn─ů, fizjologiczn─ů, genetyczn─ů, psychiczn─ů, ekonomiczn─ů, kulturow─ů lub spo┼éeczn─ů to┼╝samo┼Ť─ç osoby fizycznej.

Administrator danych osobowych

2. Administratorem danych osobowych U┼╝ytkownik├│w Serwisu jest:
ProstyZysk.pl

Mail: kontakt@prostyzysk.pl

Podstawa, cel i zakres przetwarzania

3. Administrator danych o┼Ťwiadcza, ┼╝e przetwarza dane osobowe u┼╝ytkownik├│w zgodnie z:

(art. 6 ust.l lit. b) – tj. przetwarzanie jest niezb─Ödne do wykonania umowy, kt├│rej stron─ů jest osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, lub do podj─Öcia dzia┼éa┼ä na ┼╝─ůdanie osoby, kt├│rej dane dotycz─ů, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody w┼éa┼Ťciciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu dostosowania tre┼Ťci do u┼╝ytkownika, w celach statystycznych(odwiedzin strony), mo┼╝liwo┼Ťci udost─Öpniania poprzez portale spo┼éeczno┼Ťciowe lub celu wskazanym w zgodzie. Administrator danych przetwarza dane wy┼é─ůcznie w zakresie niezb─Ödnym dla tych cel├│w i przez okres niezb─Ödny, lub do momentu cofni─Öcia zgody przez u┼╝ytkownika serwisu.

5. W Serwisie Administratora znajduj─ůcym si─Ö pod adresem ProstyZysk.pl s─ů gromadzone nast─Öpuj─ůce dane osobowe u┼╝ytkownik├│w Serwisu:

– Imi─Ö, nazwisko;
– Adres e-mail;
– Numer telefonu

6. Odbiorcami (procesorami powierzenia) danych osobowych b─Öd─ů: Podmiot zapewniaj─ůcy obs┼éug─Ö utrzymania serwisu ProstyZysk.pl oraz podmioty zapewniaj─ůce obs┼éug─Ö informatyczn─ů dla ProstyZysk.pl w tym podmioty z spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umow─ů powierzenia danych.

7. Dane osobowe U┼╝ytkownik├│w Serwisu nie s─ů udost─Öpniane stronom trzecim, za wyj─ůtkiem sytuacji gdy udost─Öpnienie takie wynika z obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa obliguj─ůcych Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

8. Administrator gromadzi logi serwisu jednak┼╝e nie wi─ů┼╝e ich w ┼╝aden spos├│b z danymi osobowymi. Na podstawie plik├│w log├│w mog─ů by─ç generowane statystyki stanowi─ůce pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawieraj─ů ┼╝adnych cech identyfikuj─ůcych osoby odwiedzaj─ůce Serwis.

Uprawnienia U┼╝ytkownik├│w. Prawo dost─Öpu do danych

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO ka┼╝demu u┼╝ytkownikowi przys┼éuguj─ů nast─Öpuj─ůce prawa:

1. Prawo dost─Öpu do danych (art. 15 RODO)
Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s─ů dane osobowe jej dotycz─ůce, a je┼╝eli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dost─Öpu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, kt├│rej dane dotycz─ů, kopi─Ö danych osobowych podlegaj─ůcych przetwarzaniu.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo ┼╝─ůdania od Administratora niezw┼éocznego sprostowania dotycz─ůcych jej danych osobowych, kt├│re s─ů nieprawid┼éowe.

3. Prawo do usuni─Öcia danych (ÔÇ×prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo ┼╝─ůdania od Administratora niezw┼éocznego usuni─Öcia dotycz─ůcych jej danych osobowych, a administrator ma obowi─ůzek bez zb─Ödnej zw┼éoki usun─ů─ç dane osobowe, je┼╝eli zachodzi jedna z nast─Öpuj─ůcych okoliczno┼Ťci:

a) dane osobowe nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do cel├│w, w kt├│rych zosta┼éy zebrane lub w inny spos├│b przetwarzane;
b) osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, cofn─Ö┼éa zgod─Ö, na kt├│rej opiera si─Ö przetwarzanie
c) osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie wyst─Öpuj─ů nadrz─Ödne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo ┼╝─ůdania od administratora ograniczenia przetwarzania w nast─Öpuj─ůcych przypadkach:

a) Kiedy dane s─ů nieprawid┼éowe – na czas do ich poprawy

b) Osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, wnios┼éa sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora s─ů nadrz─Ödne wobec podstaw sprzeciwu osoby, kt├│rej dane dotycz─ů.

c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, sprzeciwia si─Ö usuni─Öciu danych osobowych, ┼╝─ůdaj─ůc w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

6. Prawo do sprzeciwu
Je┼╝eli dane osobowe s─ů przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego, osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo w dowolnym momencie wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania dotycz─ůcych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi─ůzane z takim marketingiem bezpo┼Ťrednim.

7. U┼╝ytkownik mo┼╝e realizowa─ç swoje prawa poprzez wys┼éanie stosownego ┼╝─ůdania na adres kontakt@prostyzysk.pl ┼╗─ůdanie, w celu poprawnej identyfikacji winno by─ç wys┼éane z adresu e-mail, z kt├│rego dokonano rejestracji. Jest to realizacja 12 ust. 6 RODO. ┼╗─ůdanie mo┼╝na r├│wnie┼╝ z┼éo┼╝y─ç drog─ů listown─ů – wysy┼éaj─ůc na adres korespondencyjny Sp├│┼éki prowadzonej przez Administratora danych list polecony zawieraj─ůcy takie ┼╝─ůdanie.

8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesi─ůca czasu udziela osobie kt├│ra z┼éo┼╝y┼éa ┼╝─ůdanie odpowiedzi na temat podj─Ötych dzia┼éa┼ä. Je┼Ťli Administrator nie podejmie takich dzia┼éa┼ä poinformuje o tym fakcie osob─Ö sk┼éadaj─ůc─ů ┼╝─ůdanie.

9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

Zabezpieczenia

Serwis zaopatrzony jest w ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa, maj─ůce na celu ochron─Ö danych osobowych pozostaj─ůcych pod kontrol─ů Administratora przed utrat─ů, niew┼éa┼Ťciwym wykorzystaniem i modyfikacj─ů. Administrator posiada r├│wnie┼╝ stosown─ů dokumentacj─Ö oraz wdro┼╝y┼é stosowne procedury zwi─ůzane z ochron─ů danych osobowych w firmie.

Administrator zapewnia, ┼╝e chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpiecze┼ästwa a w szczeg├│lno┼Ťci:

a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych maj─ů bezpo┼Ťredni dost─Öp zgodnie z 29 RODO jedynie upowa┼╝nieni pracownicy lub wsp├│┼épracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmuj─ůce si─Ö obs┼éug─ů Serwisu, kt├│rym zosta┼éy udzielone stosowne pe┼énomocnictwa.

b) Administrator o┼Ťwiadcza, i┼╝ zlecaj─ůc innym podmiotom ┼Ťwiadczenie us┼éug, wymaga od partner├│w zgodnie z dyspozycj─ů 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standard├│w ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych um├│w powierzenia, w kt├│rych partnerzy potwierdzaj─ů stosowanie standard├│w oraz , prawa kontroli zgodno┼Ťci dzia┼éania tych podmiot├│w z tymi standardami.

c) W celu zapewnienia nale┼╝ytej ochrony us┼éugom ┼Ťwiadczonym przez siebie drog─ů elektroniczn─ů, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpiecze┼ä w┼é─ůcznie z ochron─ů kryptograficzn─ů transmisji danych osobowych (protok├│┼é SSL) zgodnie z cz─Ö┼Ťci─ů C do Rozporz─ůdzenia Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk├│w technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada─ç urz─ůdzenia i systemy informatyczne s┼éu┼╝─ůce do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

d) Ze wzgl─Ödu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů mo┼╝e si─Ö wi─ůza─ç z zagro┼╝eniami, niezale┼╝nie od dochowania przez Administratora danych nale┼╝ytej staranno┼Ťci.

Mechanizm Cookies. Odno┼Ťniki do innych stron

Niekt├│re obszary i funkcje Serwisu mog─ů wykorzystywa─ç cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze u┼╝ytkownika, identyfikuj─ůce go w spos├│b potrzebny do umo┼╝liwienia niekt├│rych operacji. Pliki cookies wykorzystywane s─ů mi─Ödzy innymi do zapami─Ötywania danych niezb─Ödnych do logowania u┼╝ytkownika. Warunkiem dzia┼éania cookies jest ich akceptacja przez przegl─ůdark─Ö oraz nieusuwanie ich z dysku.

Cookies:

1. Strona korzysta z plik├│w cookies „sesyjnych” (zapisywane do czasu opuszczenia strony, zamkni─Öcia przegl─ůdarki) oraz sta┼éych (zapisywane na komputerze na okre┼Ťlony okres czasu).

2. U┼╝ytkownicy stron mog─ů dokona─ç zmiany ustawie┼ä w tym zakresie. Przegl─ůdarka internetowa umo┼╝liwia usuni─Öcie i blokowanie plik├│w Szczeg├│┼éowe informacje na ten temat zawarte s─ů w pomocy lub dokumentacji przegl─ůdarki internetowej.

3. Wy┼é─ůczenie plik├│w cookies najcz─Ö┼Ťciej spowoduje ograniczenie lub zablokowanie niekt├│rych funkcjonalno┼Ťci strony.

Pliki cookies podmiot├│w trzecich:
1. Na stronie ProstyZysk.pl wykorzystywane s─ů pliki cookies strony trzeciej – Google Analytics – wi─Öcej informacji mo┼╝na znale┼║─ç na stronie: google.com/analytics/learn/privacy.html

2. Pliki Cookies stosowane na stronach internetowych ProstyZysk.pl nie przechowuj─ů danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatno┼Ťci

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powy┼╝szej polityki prywatno┼Ťci w ka┼╝dej chwili i miejscu, jednocze┼Ťnie zobowi─ůzuj─ůc si─Ö do niezw┼éocznego opublikowania nowej polityki prywatno┼Ťci na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych U┼╝ytkownik├│w.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub w┼éa┼Ťciwo┼Ťci stron internetowych Serwisu, a tak┼╝e zaprzestania dzia┼éalno┼Ťci, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynno┼Ťci prawnych dozwolonych przez obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa.

Oceń Artykuł