Elastyczność cenowa podaży zadania i rozwiązania 🎓

Elastyczność cenowa podaży zadania i rozwiązania, pomogą w zrozumieniu jak rozwiązywać zadania z tej kategorii. Przed rozwiązywaniem przykładów z elastyczności cenowej podaży należy najpierw zrozumieć następujące zagadnienia:

Jak zinterpretować wynik elastyczności cenowej podaży znając zmianę ceny oraz zmianę wielkości? Elastyczność cenowa podaży zadania i rozwiązaniami

Oblicz wskaźnik elastyczności cenowej podaży, jeśli wiadomo, że w badanym okresie cena dobra spadła o 5 zł z 15 zł. Przy cenie pierwotnej na rynku producenci oferowali 300 tys. sztuk dobra, a po zmianie wielkość ta nie uległa zmianie. Zinterpretuj wynik.

P1 = 15 złQ1 = 300 tys. sztuk
P2 = 10 złQ2 = 300 tys. sztuk

Oczywiście artykuł „elastyczność cenowa podaży zadania i rozwiązania” zaczynamy od najprostszych dostępnych zadań.

Jak obliczyć zmianę wielkości podaży znając wskaźnik elastyczności cenowej oraz cenę?

W tej części „elastyczność cenowa podaży zadania i rozwiązania” zostały wyjaśnione przykłady na obliczenie zmiany wielkości produkcji (Q2), znając następujące dane:

 • elastyczność cenową podaży (EPS),
 • dotychczasowa produkcja (Q1),
 • początkowa cena produktu (P1),
 • końcowa cena produktu (P2).

Elastyczność cenowa podaży zadanie 1

Firma CARY produkuje tygodniowo 3 000 szt. produktu X. Wiedząc, że wskaźnik elastyczności cenowej podaży na ten produkt wynosi 2, oszacuj, jak zmieni się wielkość produkcji w tej firmie, jeżeli nastąpi spadek ceny produktu X z 50 zł do 40 zł.

Elastyczność cenowa podaży zadanie 2

Firma AWRUK produkuje tygodniowo 800 szt. produktu X. Wiedząc, że wskaźnik elastyczności cenowej podaży na ten produkt wynosi 0,5, oszacuj, jak zmieni się wielkość produkcji w tej firmie, jeżeli nastąpi spadek ceny produktu X z 20 do 15 zł.

Jak obliczyć zapotrzebowanie po zmianie ceny? Elastyczność cenowa podaży zadania i rozwiązania

W kolejnej części „elastyczność cenowa podaży zadania i rozwiązania” został wyjaśniony przykład na obliczenie produkcji po zmianie ceny, znając następujące dane:

 • elastyczność cenowa podaży (EPS),
 • dotychczasowa produkcja (Q1),
 • planowana zmiana ceny (%ΔP),

Zadanie z elastyczności cenowej podaży:

W oparciu o poniższe informacje o elastyczności cenowej podaży na badane produkty ustal jaką cenę powinien ustalić producent, aby osiągnąć zaplanowany wzrost sprzedaży.

ProduktEPSDotychczasowa produkcjaPlanowana zmiana cenyProdukcja po zmianie ceny
Polędwica wędzona0,8100 kg/dziennie+10%
Parówki popularne1,6200 kg/dziennie-10%

Wskazówki do rozwiązania zadania z artykułu „elastyczność cenowa podaży zadania i rozwiązania”:

 • Każde dobro/ usługę należy policzyć osobno;
 • Każdy podpunkt liczymy w trzech krokach:
  • Wypisanie danych,
  • Obliczenie zmiany wielkości podaży korzystając z metody procentowej,
  • Obliczenie Q2.

Polędwica wędzona:

Parówki popularne:

Jak zachowa się wielkość podaży po spadku ceny?

Wskaźnik elastyczności cenowej podaży określonego dobra wynosi 2,0. Jeżeli jego cena spadnie o 10%, to:

Elastyczność cenowa podaży zadania i rozwiązania- test:

Ostatnim etapem artykułu „Elastyczność cenowa podaży zadania i rozwiązania” jest test składający się z 3 pytań.

Elastyczność cenowa podaży: test

1 / 3

Liniowa krzywa podaży przedstawia podaż nieelastyczną, gdy krzywa:

2 / 3

Wskaźnik EPS można wyznaczyć w oparciu o znajomość funkcji:

3 / 3

Jeżeli spadek ceny rynkowej określonego dobra o 50% wywoła 20% spadek jego ilości oferowanej na rynku, to podaż dobra można określić jako:

Twój wynik to

Średni wynik to 66%

0%

5/5 - (6 votes)