Elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami 🎓

Elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami, pomogą Ci w zrozumieniu jak rozwiązywać zadania z tej kategorii. Przed rozwiązywaniem przykładów z elastyczności cenowej popytu należy najpierw zrozumieć następujące zagadnienia:

Jak oszacować wskaźnik elastyczności cenowej popytu? Elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami

W pierwszej części „elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami” wyjaśnimy, jak oszacować wskaźnik elastyczności cenowej popytu znając zmianę ceny oraz wielkość popytu.

Elastyczność cenowa popytu zadanie 1:

Oszacuj wskaźnik elastyczności cenowej popytu, jeżeli po wzroście jego ceny 300 zł do 420 zł wielkość zakupów spadła w ciągu dnia z 15 do 12 kg. Przedstaw sytuację graficznie.

Elastyczność cenowa popytu zadanie 2:

Oszacuj elastyczność cenową popytu na produkty i określ, jaki to jest popyt, jeżeli po spadku jego ceny z 2,4 zł do 2 zł wielkość zakupów spadła w ciągu dnia z 12 do 20 kg. Przedstaw sytuację graficznie.

Jak obliczyć zapotrzebowanie po zmianie ceny? Elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami

W drugiej części „elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami” zostały wyjaśnione przykłady na obliczenie zapotrzebowania po zmianie ceny, znając następujące dane:

 • elastyczność cenowa popytu (|EPD|),
 • dotychczasowe zapotrzebowanie (Q1),
 • planowana zmiana ceny (%ΔP),

Elastyczność cenowa popytu zadanie 1

W oparciu o poniższe informacje o elastyczności cenowej popytu na różne dobra i usługi ustal zmiany w zapotrzebowaniu na te dobra po wprowadzeniu planowanych zmian cen.

Dobro / usługa|EPD|Dotychczasowe zapotrzebowaniePlanowana zmiana cenyZapotrzebowanie po zmianie ceny
Badania USG0,4320 pacjentów+ 10%
Nabiał0,2115 ton dziennie+25%
Samochody dostawcze1,2220 szt. miesięcznie-10%
Komputery osobiste1,858 szt. miesięcznie-10%
Telefony komórkowe5,2100 sztuk-20%

Wskazówki do rozwiązania zadania z elastyczności cenowej popytu:

 • Każde dobro/ usługę należy policzyć osobno;
 • Każdy podpunkt liczymy w trzech krokach:
  • Wypisanie danych,
  • Obliczenie zmiany wielkości popytu korzystając z metody procentowej,
  • Obliczenie Q2.

Badania USG- elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami:

Samochody dostawcze- elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami:

Telefony komórkowe- elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami:

Elastyczność cenowa popytu zadanie 2

W tym zadaniu tak samo, jak w poprzednim musimy obliczyć zapotrzebowanie po zmianie ceny, ale posiadając inne dane. Wcześniej mieliśmy podane |EPD|, Q1, %ΔP teraz mamy podane następujące dane:

 • Dotychczasowe zapotrzebowanie (Q1)
 • dotychczasowa cena (P1)
 • Cena po zmianie (P2)

Zadanie znajduje się w drugiej części „elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami”, ponieważ rozwiązuje się je w taki sam sposób.

Właściciel hurtowni spożywczej sprzedaje średnio tygodniowo ok. 500 kg cukru, w cenie 1 zł/kg. Ile cukru będzie sprzedawał hurtownik, jeżeli podniesie cenę do 1,2 zł/kg wiedząc, że popyt na jego produkt jest proporcjonalny względem ceny:

Jak obliczyć cenę po zmianie zapotrzebowania? Elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami

W trzeciej części „elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami” zostały wyjaśnione przykłady na obliczenie ceny po zmianie zapotrzebowania, znając następujące dane:

 • Elastyczność cenową popytu (|EPD|),
 • Dotychczasową ceną (P1),
 • Planowaną zmianę poziomu sprzedaży (P2).

Elastyczność cenowa popytu zadanie 1

W oparciu o poniższe informacje o elastyczności cenowej popytu na badane produkty ustal jaką cenę powinien ustalić producent, aby osiągnąć zaplanowany wzrost sprzedaży.

Produkt|EPD|Dotychczasowa cenaPlanowana zmiana poziomu sprzedażyCena po zmianie
Kosiarki do trawy1,4500 zł+10%
Piły elektroniczne0,5400 zł-20%

Wskazówki do rozwiązania zadania z elastyczności cenowej popytu:

 • Każdy produkt liczymy oddzielnie,
 • Każdy podpunkt liczymy w trzech krokach:
  • Wypisanie danych,
  • Obliczenie zmiany ceny korzystając z metody procentowej,
  • Obliczenie P2.

Kosiarki – elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami:

Piły elektryczne – elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami:

Jak odczytać elastyczność cenową popytu z zadania? Elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami

Co możesz powiedzieć o elastyczności popytu na łyżworolki, jeśli po wzroście ich ceny z 100 do 150 zł zanotowano spadek ich sprzedaży o 10%.

Jak oszacować przychody i zaproponować strategię cenową? Elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami

Oszacuj elastyczność cenową popytu, jeżeli po wzroście jego ceny z 30 zł do 36 zł wielkość zakupów spadła w ciągu dnia z 250 kg do 180 kg. Przedstaw sytuację graficznie. Oszacuj przychody i zaproponuj strategię cenową.

Elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami – test

Ostatnim etapem artykułu „elastyczność cenowa popytu zadania z rozwiązaniami” jest test składający się z 16 pytań.

Elastyczność cenowa popytu

1 / 16

Określenie „popyt nieelastyczny cenowo” będzie odnosił się do sytuacji, w której:

2 / 16

Wartość bezwzględna wskaźnika elastyczności cenowej popytu równa 1 oznacza, że

3 / 16

Przy wzroście ceny mebli o 20% wielkość popytu na nie zmniejszyła się o 30%. Oznacza to, że:

4 / 16

Wskaźnik elastyczności cenowej popytu na określone dobro wynosi -2,5. Jeżeli sprzedawca podniesie cenę tego dobra o 10%, to zapotrzebowanie na nie:

5 / 16

Elastyczność cenowa popytu mierzy?

6 / 16

Przesuwając się w dół po ujemnie nachylonej krzywej popytu bezwzględna wartość wskaźnika elastyczności cenowej popytu:

7 / 16

Jeżeli wskaźnik elastyczności cenowej popytu na badany produkt wynosi 1,2, to 10% wzrost ceny tego produktu wywoła:

8 / 16

Ujemna wartość elastyczności cenowej popytu wynika z:

9 / 16

elastyczność cenowa popytu dwie krzywe
Która z przedstawionych na wykresie krzywych popytu charakteryzuje się niższą elastycznością cenową:

10 / 16

Sprzedawca skuterów obniżył cenę o 15%, w wyniku czego poziom ich sprzedaży wzrósł o 20%:

11 / 16

popyt doskonale elastyczny cenowo test

Przedstawiona na wykresie krzywa wskazuje, iż popyt na to dobro jest:

 

12 / 16

Wskaźnik elastyczności cenowej popytu to stosunek:

13 / 16

Określenie „popyt elastyczny cenowo” będzie odnosił się do sytuacji, w której:

14 / 16

Jeżeli popyt na dobro konsumpcyjne jest nieelastyczny cenowo, to cechuje go:

15 / 16

Elastyczność cenowa popytu równa 1,5 oznacza, że:

16 / 16

Sprzedawca lodów podwyższył cenę o 10%, w wyniku czego poziom ich sprzedaży spadł o 5%. Wskaźnik |EPD| dla lodów włoskich wyniesie:

Twój wynik to

Średni wynik to 56%

0%

5/5 - (5 votes)